Szkoła Liderów Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności

 

Misja naszej Fundacji:

Dzięki pasji zespołu pracowników pobudzamy do indywidualnego rozwoju, odkrywania naturalnych predyspozycji, wzmacniania silnych stron jednostki, stwarzając jednocześnie miejsce pracy dla osób najuboższych. Jesteśmy liczącą się na rynku jednostką świadczącą usługi na rynku edukacyjnym w regionie. Sukcesywnie poszerzamy terytorium działania przyczyniając się do wzrostu jakości życia i zadowolenia z życia zarówno pracowników jak i naszych klientów.

Toteż podnosimy swoje kompetencje!

Ewa Matuszczak Prezeska Zarządu Fundacji Edukacji i Rozwoju Centrum Wszechświata skorzystała z programu:

Liderzy Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności

Program Liderzy PAFW to Program Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowany przez Fundację Szkoła Liderów

Katarzyna Czayka-Chełmińska – koordynator

To innowacyjny i kompleksowy program rozwojowy dla liderów i liderek społeczeństwa obywatelskiego. Jest wyjątkową propozycją Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności skierowaną do osób działających na rzecz rozwoju środowisk lokalnych, a w szczególności do uczestników programów Fundacji.

Cele Programu „Liderzy PAFW”:

- rozwijanie liderskich kompetencji uczestników – wiedzę, umiejętności, doświadczenia, postawy,

- wzmacnianie pozycji, które zajmują w swoich środowiskach i poszerzają ich możliwości wpływania na zmiany,

- kreowanie silnych, świadomych i kompetentnych lokalnych liderów,

- program „Liderzy PAFW” jest skierowany do osób, które działają na rzecz swoich środowisk, dostrzegają w nich potrzeby zmian i angażują innych, by je przeprowadzić. Wiedzą, że aby zmieniać swoje otoczenie, muszą zacząć od zmieniania samych siebie. Chcą się rozwijać jako liderzy swoich społeczności, mają gotowość do pracy nad swoim rozwojem liderskim i planowania go, chcą się zmieniać.

Program trwa 15 miesięcy. Uczestnicy otrzymują wszechstronne i długofalowe wsparcie w rozwoju liderskim. Pracują z tutorem – osobą wspierającą indywidualny rozwój, biorą udział w cyklu czterech szkoleń i warsztatów, uczestniczą w wizytach studyjnych w wybranych organizacjach. Po zakończeniu programu pozostają z nami w ramach programu „Alumni” stworzonego dla absolwentów.

 

 

Brakuje Ci informacji?

Zostaw poniżej swój numer, a my oddzwonimy tak szybko jak to możliwe i porozmawiamy z Tobą na ten temat.