Spółdzielnie uczniowskie

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej koordynuje działania w zakresie wspierania podmiotów ekonomii społecznej. Jednym z kierunków działań jest edukacja. Ma to na celu upowszechnianie wiedzy na temat ekonomii społecznej, realizacji projektów, których założeniem jest wzrost zaangażowania społecznego wśród młodych ludzi oraz kształtowanie wizji kariery zawodowej opartej na zasadach społecznie odpowiedzialnego biznesu.

W dniu 19.04.2018 roku w placówce ROPS – u w Poznaniu w związku z powyższym odbyło się spotkanie dotyczące prac grupy ds. edukacji. Wzięły w nim udział osoby praktycznie zaangażowane w działania edukacyjne, posiadające nową wizję edukacji wykraczającą poza formalne kształcenie, jednocześnie praktycy ekonomii społecznej i trzeciego sektora.

Przez lata spółdzielnie uczniowskie były marginalizowane i utożsamiane z systemem słusznie minionym, powoli wracają do szkół i jak się okazuje, mają uczniom sporo do zaoferowania.

Spółdzielnie uczniowskie to szkoła życia. Młodzi spółdzielcy wykonują w nich nie tylko zadania związane z handlem, ale uczestniczą również w procesach wspólnego podejmowania decyzji, planowania działań i ich realizacji, w związku z czym uczą się też odpowiedzialności. To są umiejętności, które w życiu dorosłym niezwykle się przydają, a których bez praktyki trudno się nauczyć. W spółdzielniach uczniowskich wszystko dzieje się naprawdę. Naprawdę trzeba zaplanować wydatki, zrobić zakupy, następnie sprzedać towar, rozliczyć kasę i podjąć decyzję, co zrobić z zyskiem. A przy tym wszystkim czuć satysfakcję z dobrze wykonanej pracy. Spółdzielnie tworzą grupę – wzajemnie wspierający się zespół o określonych zainteresowaniach i zadaniach do wykonania.

Na spotkaniu przedstawiono obecny stan formalno – prawny Spółdzielni Uczniowskich oraz głównych problemów wynikających ze braku jednolitej formuły prawnej SU i zasad ich funkcjonowania. Podczas ogólnej dyskusji zastanawiano się nad możliwościami dalszego promowania i wspierania idei spółdzielczości w szkołach.

Główna część spotkania poświęcona została analizie zasobów, którymi dysponują OWES – y w obszarze edukacji. Prezentacja zasobów pokazała, że zgromadzono różnorodne narzędzia, które z powodzeniem można wykorzystywać w dalszej pracy nad upowszechnianiem ekonomii społecznej w szkołach.

W podsumowaniu działań zwrócono uwagę na potrzebę stworzenia publikacji, w której zostałyby zgromadzone wszystkie narzędzia i materiały do pracy z dziećmi i młodzieżą w formie niezbędnika animatora lub zbioru dobrych praktyk. Omawianie bieżących działań edukacyjnych umożliwiło jednocześnie zastanowienie się nad możliwościami poszerzenia oferty dla szkół, skorzystania z nowych pomysłów i narzędzi.

Ostatnim elementem spotkania było zweryfikowanie potrzeb ze strony uczestników grupy w obszarze edukacji i wypracowanie zadań, które będą odpowiedzią ze strony ROPS w Poznaniu na zdeklarowane potrzeby.

Brakuje Ci informacji?

Zostaw poniżej swój numer, a my oddzwonimy tak szybko jak to możliwe i porozmawiamy z Tobą na ten temat.