Centrum Edukacji Pozaszkolnej

To był emocjonujący dzień! Dnia 14 grudnia br. w siedzibie OWES ETAP odbyło się VIII posiedzenie Komisji Oceny Wniosków. Do obrony biznesplanów podeszły cztery przedsiębiorstwa społeczne: Fundacja Centrum Aktywności Obywatelskiej, Fundacja Edukacji i Rozwoju CENTRUM WSZECHŚWIATA, Spółdzielnia Socjalna „Ceramik” oraz Spółdzielnia Socjalna „Równe Szanse”. Poniżej prezentujemy listę rankingową podmiotów, które złożyły wnioski o udzielenie bezzwrotnego wsparcia finansowego na utworzenie nowego miejsca pracy w nowych lub istniejących przedsiębiorstwach społecznych, bądź w podmiotach ekonomii społecznej, pod warunkiem przekształcenia tych podmiotów w przedsiębiorstwo społeczne w ramach Projektu pn. „Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Subregionie pilskim” nr RPWP.07.03.02-30-0003/15.

Centrum Edukacji Pozaszkolnej – CENTRUM WSZECHŚWIATA - w Czarnkowie będzie firmą edukacyjną, która zorientowana będzie na popularyzację i promocję nowoczesnej edukacji oraz wspomaganie wszechstronnego rozwoju dzieci, młodzieży i dorosłych. Docierać będziemy do wewnętrznych zasobów człowieka i rozwijać jego możliwości. Podnoszenie jakości życia człowieka osiągać będziemy poprzez uczenie, w jaki sposób można pełniej wykorzystywać niewiarygodne możliwości swojego umysłu oraz ograniczanie napięć i stresów związanych z uczeniem oraz zapewniać będziemy opiekę podczas godzin popołudniowych dzieciom oraz wakacji letnich i ferii zimowych w formie półkolonii. Pracować głównie będziemy w oparciu o sprawdzone franczyzy edukacyjne wspierające dzieci i młodych w rozwijaniu talentów i naturalnych predyspozycji. Są to: Akademia Nauki z Poznania i Centrum Edukacji Heweliusz z Poznania. Fundacja ubiega się o dotację na stworzenie i wyposażenie miejsc pracy, gdzie know-how obu wymienionych franczyz będzie zakupione z własnych źródeł. CENTRUM WSZECHSWIATA wsparte będzie również innymi produktami szkoleniowymi oraz wypoczynkowymi dla dzieci i młodzieży oraz ich opiekunów prawnych. Centrum Edukacji Pozaszkolnej będzie prowadziło również świetlicę, miejsce udzielania wsparcia szkoleniowego dla dzieci, ale i mentorskiego, coachingowego psychologicznego dla rodziców. Będzie to atrakcyjne miejsce warsztatowe dla młodych, z ofertą zorganizowanych korepetycji, zajęć artystycznych, aktywności wakacyjnych i feryjnych oraz zajęcia opiekuńczo wychowawcze i rozwojowe dla dzieci z niepełnosprawnościami.

Projekt zakłada utworzenie trzech miejsc pracy z bezzwrotna dotacją dla dwóch oraz pomocą pomostową.

Wsparcie marketingowe, prawne i księgowe oraz biznesowe.
OWES ETAP PIŁA
Etap Poznań

Brakuje Ci informacji?

Zostaw poniżej swój numer, a my oddzwonimy tak szybko jak to możliwe i porozmawiamy z Tobą na ten temat.