Wielkopolska Wiara

Mikrodotacja "Wielkopolska Wiara " PISOP Poznań

Projekt zakładał-poprawę warunków funkacjonowania fundacji poprzez zakup sprzętu do pracy i wypracowanie działań na najbliższe dwa lata.

Odbiorcami projektu był zarząd i rada fundacji.

Spotkanie w Koszalinie w Fundacji Nauka dla środowiska. Warsztaty poświęcone stworzeniu wizji i misji dla fundacji Centrum Wszechświata, opracowanie produktów, założenie planu działń na najbliższe lata prowadzący Piotr Jaśkiewicz, uczestnicy Ewa Matuszczak i Marcin Korczyc, drugi dzień poświęcony był na stworzenie biznesplanu na działania fundacji - Bartłomiej Zielonka, - uczestnicy Ewa Matuszczak i Marcin Korczyc - zarząd fundacji, Konsultacja - Dagmara Podraża - Olech - rada fundacji.

Zadaniem, które przyświecało spotkanie było przygotowanie fundacji do stworzenia stanowisk pracy dla 3 osób.

Efekty:

1. Wzrost umiejętności planowania strategicznego wśród 4 osób związanych z fundacją podczas 2 dniowych warsztatów wyjazdowych - stworzenie planu strategii rozwoju fundacji i planu działania w dziedzinach kluczowych dla rozwoju organizacji Szkolenie prowadzone przez dwóch pracowników Fundacji w Koszalinie Nauka dla środowiska. 4 osobodoby - dwa dni Projekt dofinansowany ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich

2. Wyposażenie biura Fundacji

3. Strategia Rozwoju na dwa lata i wypracowanie zasad funkcjonowania instytucjonalnego Strategia Rozwoju na dwa lata i wypracowanie zasad funkcjonowania instytucjonalnego stworzono dokument na szkoleniu.

4. Przygotowanie Fundacji do zatrudnienia pracowników Stworzenie oferty. dokument opisujący: zakres zadań na stanowisku pracy oraz potencjał niezbędny do zatrudnienia na danym stanowisku - obsługa urządzeń biurowych, mobilność, prawo jazdy, znajomość programów komputerowych, komunikatywność, potwierdzenie wpłynięcia dok z Fundacji - oferty,

5. Podniesienie kompetencji czterech osób z Fundacji w zakresie zaplanowanych działań podczas budowania Strategii i wypracowanie zasad funkcjonowania. Przeprowadzone i odbyte szkolenie z wieloletnimi działaczami i szkoleniowcami - Piotr Jaśkiewicz i Bartłomiej Zielonka listy obecności ze spotkań, wypracowanie strategii, opracowanie narzędzi służących do monitoringu realizacji strategii Strategia, ankieta wśród uczestników do podniesienia kompetencji.

OBLIGATORYJNIE

1 - Wzrost aktywności obywateli tj. zaangażowania w działania na rzecz społeczności lokalnej, rozwiązywanie lokalnych problemów.

2 - liczba zaktywizowanych, zaangażowanych obywateli (osób, które wspierały realizację projektu, wykonywały zadania w projekcie) Mirosława Jahns i Dagmara Olech Podraża

Brakuje Ci informacji?

Zostaw poniżej swój numer, a my oddzwonimy tak szybko jak to możliwe i porozmawiamy z Tobą na ten temat.