Istnieje związek między efektywnością uczenia się a jakością relacji międzyludzkich.

 Istnieje związek między efektywnością uczenia się a jakością relacji międzyludzkich.

W Akademii Nauki na każdych zajęciach budowane są relacje dzieci w grupie i trenera, dzięki grom i zabawom integracyjnym. Buduje to poczucie bycia akceptowanym i rozumianym, dzięki czemu u dzieci wzrasta poczucie własnej wartości, które z czasem przenoszone jest na inne obszary funkcjonowania, między innymi w szkole.
 

Udane reakcje odzwierciedlania i powstające na tej podstawie uczucie więzi prowadzą do uwolnienia endogennych opioidów, które umożliwiają nam odczuwanie zadowolenia i szczęścia. Oznacza to, że dobrze czujemy się w towarzystwie osób, które lubimy i które nas lubią. 
Badania prowadzone na uczniach w Niemczech wyraźnie wskazują, że istnieje powiązanie efektywności uczenia się z jakością relacji panujących w klasie. 
Jeśli dany uczeń uważa, że jest postrzegany przez innych pozytywnie, w jego mózgu uwolnione zostają wzmacniające motywację neuroprzekaźniki. 
Jednak cały system motywacyjny przestaje działać, gdy młody człowiek nie spodziewa się akceptacji otoczenia lub gdy czuje się izolowany.
Gdy prawdopodobieństwo pojawienia się przyjemnych doznań jest niewielkie, a możliwość doświadczenia przykrości i stresu jest duża, to taka sytuacja wpływa na obniżenie poziomu motywacji.
Mózg jako organ społeczny

Z badań neurobiologów wynika, że wszyscy jesteśmy nastawieni na dobre relacje i lubimy osoby, z którymi możemy współbrzmieć. 
W języku potocznym mówimy wtedy, że nadajemy z kimś na tych samych falach. Jakość relacji międzyludzkich ma wpływ na wszystko, co robimy. 
Dotyczy to rodziny, szkoły czy życia zawodowego. Im więcej dobrych relacji, tym lepsze warunki rozwoju. 
Dotyczy to nie tylko pierwszych lat życia człowieka i pierwszych lat w szkole, ale również wieku nastoletniego.
W szkole uczy się nie tylko tego, co jest zawarte w podstawie programowej, ale również wykształca się model własnych relacji ze światem. 
Nauczanie frontalne i stosowanie metod podawczych, kiedy to uczniowie siedzą biernie w ławkach i oglądają swoje plecy, jest z tego punktu widzenia najmniej efektywną formą nauki. 
Współpraca z innymi osobami jest zdaniem neurobiologów źródłem głębokiej satysfakcji. 
Mózg zazwyczaj czerpie większą satysfakcję z pracy grupowej niż indywidualnej. Wspólna praca nad zadaniami stwarza każdej osobie okazję do wykazania się własnymi talentami. 
Z badań nad mózgiem wynika również, że efektywna nauka jest możliwa tylko wtedy, gdy nauczyciel nawiąże z uczniami pozytywne relacje i gdy daje im odczuć, że są dla niego ważni. 
Atmosfera, w jakiej odbywa się nauka, ma większy niż dotychczas przypuszczano wpływ na wyniki osiągane przez uczniów. 
Przywiązywanie większej uwagi do tworzenia dobrych relacji i poświęcanie większej ilości czasu na ich tworzenie przekłada się na zwiększenie efektywności uczenia się dzieci i młodzieży.
Warto powtórzyć, że odczuwanie strachu blokuje ciekawość poznawczą, a wraz z nią uczniowie tracą motywację do nauki i zdolność bycia kreatywnym!

 

Brakuje Ci informacji?

Zostaw poniżej swój numer, a my oddzwonimy tak szybko jak to możliwe i porozmawiamy z Tobą na ten temat.