Diamentowe cechy dziecka

 Diamentowe cechy dziecka

Każde dziecko może być bardziej odprężone w szkole, jeżeli posiada pewne kompetencje, nazywamy je Kompetencjami Kluczowymi Ucznia, do których należą:.

• Sprawne, biegłe czytanie: większość szkolnej nauki opiera się na czytaniu
• Umiejętne zapamiętywanie: techniki pamięciowe, piktogramy, mapy myśli, ułatwiają uczenie się i przypominanie sobie informacji wtedy, kiedy są one potrzebne
• Koncentracja
• Myślenie matematyczne: umiejętność rozwiązywania problemów

Definicji uczenia się nie redukujemy jednak tylko do zdolności dziecka do opanowania wiedzy szkolnej, chociaż ta umiejętność, dzięki sztuce biegłego czytania, zapamiętywania, nielinearnego notowania, może być rozwinięta przez każde dziecko na poziomie mistrzowskim - co dzieje się na naszych kursach.

Traktujemy uczenie się całościowo, jako pewną postawę, dzięki której możemy osiągać w życiu to, co jest dla nas ważne i wartościowe. Nazywamy ją Naturalną Postawą do Uczenia się.

Naturalna Postawa do Uczenia się opiera się na cechach, które także rozwijamy w Akademii Nauki i nazywamy je Cechami Diamentowymi. Należą do nich:

• Rozwojowość - przekonanie, że inteligencja jest zdolnością, którą można rozwijać
• Poczucie własnej wartości – przekonanie, że już jestem wartościowym człowiekiem
• Optymizm/pozytywne nastawienie - pozytywna atrybucja (ocena) zarówno porażek jak i sukcesów

Dziecko, u którego rozwinięte są te cechy, może w większym stopniu doświadczać swojej sprawczości w szkole, gdyż jest bardziej skłonne do podejmowania wyzwań i wierzy w znaczenie wysiłku.

Naturalnie wykazuje kolejne Diamentowe Cechy, które określane są mianem Niepoznawczych Czynników Sukcesu i należą do nich: sumienność, silna wola i cierpliwość.

Ta zdrowa postawa wyraża się również tym, że osoby które ją mają, wykazują większe: entuzjazm, zaangażowanie i wdzięczność podczas nauki (niezależnie, czy uczą się wiedzy szkolnej, czy tego, jak być rodzicem).

System edukacyjny nie skupia się na rozwijaniu Naturalnej Postawy Uczenia się. Z czasem, w wyniku różnych doświadczeń życiowych, dzieci zaczynają wyuczać się błędnej postawy do nauki. Nazywamy ją postawą Zniekształconą.

Błędnie wyuczona postawa opiera się na założeniach i przekonaniach, które sprawiają, że dziecko:

• wierzy, że nie może się zmienić (już taki jestem) - postawa stałościowa
• wierzy, że nie jest wartościowym człowiekiem - poczucie bezwartościowości
• negatywnie ocenia nie tylko porażki ale też sukcesy (np. zamiast docenić swój wkład w uzyskanie dobrej oceny, stwierdza, że pytania były łatwe) - postawa negatywna/pesymistyczna

Konsekwencją tej postawy jest unikanie wyzwań, rezygnacja z wysiłku, gdy zadanie jest trudne i wymagające, co w efekcie prowadzi do stresu, zniechęcenia oraz zagubienia entuzjazmu i radości z uczenia się.

Na szczęście, jeżeli postawa ta jest wyuczona, to znaczy, że można się jej oduczyć! I to właśnie robimy na naszych kursach. Podczas spotkań z dziećmi inspirujemy je do odkrywania Naturalnej Postawy Uczenia się. Trenujemy również Kompetencje Kluczowe Ucznia, aby rozwinąć jego zdolności do opanowania wiedzy szkolnej i akademickiej...

 

Chcemy, aby każde dziecko, mogło być bardziej odprężone w szkole, potrafiło czerpać radość z uczenia się i osiągania w życiu tego, co jest dla niego ważne i wartościowe.

Zapraszamy do Akademii Nauki na Dni Otwartych Drzwi. Bezpłatne lekcje pokazowe programów, podczas których rozwijamy Kompetencje Kluczowe dziecka oraz jego Diamentowe Cechy :)

 

Serdecznie zapraszamy i zapewniamy, że spotkanie z nami, będzie ciekawą przygodą zarówno dla dzieci jak i rodziców!

Brakuje Ci informacji?

Zostaw poniżej swój numer, a my oddzwonimy tak szybko jak to możliwe i porozmawiamy z Tobą na ten temat.