Forum Lokalne - Razem Dla Młodych

18 czerwca 2015 roku w Lubaszu odbyło się Lokalne Forum Programu Równać Szanse „Razem dla Młodych” zorganizowane przez Stowarzyszenie Inicjatyw Niezwykłych przy współpracy z Polską Fundacja Dzieci i Młodzieży. W spotkaniu uczestniczyło około 30 osób, wśród których znaleźli się: Wójt Gminy Lubasz, dyrektorzy szkół, radni, sołtysi, przedstawiciele straży gminnej, biblioteki i Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury, a także rodzice oraz nauczyciele, a także straż gminna.

Celem Forum była wymiana spostrzeżeń na temat szans młodzieży z terenu Gminy Lubasz, podsumowanie dotychczasowych działań na rzecz młodych, wyznaczenie wspólnych kierunków, wymiana doświadczeń, opinii i pomysłów, a przede wszystkim zadaniu ważnych pytań. Forum rozpoczęło się od przywitania gości przez prezesa Stowarzyszenia Inicjatyw Niezwykłych Marcina Korczyca, jako kolejny głos zabrał Wójt Gminy Lubasz Marcin Filoda, następnie Artur Łęga z Polskiej Fundacji Dzieci i Młodzieży przedstawił uczestnikom założenia OKG Równać Szanse i wyrównywania szans młodzieży w szerszym kontekście.

Spotkanie podzielone było na kilka modułów. Nad przebiegiem Forum czuwali trenerzy: Liliana Helwich oraz Szymon Szwed. Uczestnicy zmierzyli się z wieloma tematami i wspólnie próbowali wypracować odpowiedzi na pytania:

1. Jakie mamy zasoby do pracy z młodzieżą?
2. Jaka jest oferta?
3. Jakie mamy doświadczenie w pracy z młodzieżą?
4. W jaki sposób możemy wspierać młodych?
5. Jak możemy połączyć sił?
6. W jaki sposób możemy lepiej poznawać potrzeby młodzieży?

Następnie ropoczęto dyskusję na temat oferty i działań prowadzonych na rzecz młodych w gminie. Uczestnicy zastanawiali się, co jest przyczyną niskiej frekwencji na zajęciach, piknikach czy koncertach. Okazało się, że oferta skierowana do młodych niekoniecznie jest adekwatna do ich potrzeb. Podczas wymiany poglądów okazało się, że podstawowym błędem jest organizowanie przestrzeni dla młodzieży bez pogłębionej diagnozy przeprowadzonej wśród młodych.

- Forum jest pierwszym krokiem. Początkiem. Być może to krok jeszcze niepewny, ale ważne, że go zrobiliśmy. Dyskusja o młodzieży w Gminie Lubasz rozpoczęła się i to jest największa wartość dzisiejszego dnia. Przed nami sporo pracy - podsumował wydarzenie prezes Stowarzyszenia Inicjatyw Niezwykłych Marcin Korczyc.

Brakuje Ci informacji?

Zostaw poniżej swój numer, a my oddzwonimy tak szybko jak to możliwe i porozmawiamy z Tobą na ten temat.