Stres niszczy mózg i wpływa na zachowanie dzieci

 

Stres niszczy mózg i wpływa na zachowanie dzieci

W 2012 roku przeprowadzono Spis Uczniów, który po raz pierwszy uwzględniał również odsetek występowania zaburzeń lękowych. W sumie wzięło w nim udział 103 tys. dzieci. Miało to miejsce w Kanadzie.

Wyniki tego spisu wywołały szok w całym kraju.

Blisko 60% uczniów zgłosiła problemy ze zmęczeniem bez wyraźnego powodu bądź trudności z koncentracją. W starszych klasach problemy te zgłosiło aż 76% uczniów.

66% wszystkich badanych przyznało się do odczuwania dużego stresu, a aż 72% uczniów starszych klas mówiło o tym, że czują zdenerwowanie lub lęk często lub cały czas.

Kanadyjskie badania pokrywają się z wynikami badań polskich licealistów przeprowadzonych w 2017 r., z których wynika, że aż 80% uczniów wskazuje stres jako najczęściej odczuwaną emocję w szkole!

Wyniki tych badań, powinny skłonić nas do refleksji.

Dziecko, które odczuwa niepokój, nie może się skoncentrować.

Długotrwały stres powoduje wydzielanie glikokortykoidów w mózgu, które uszkadzają komórki hipokampa (ośrodek w mózgu odpowiedzialny za pamięć i uczenie się).

Stres obniża wydajność pracy kory przedczołowej, która odpowiada za umiejętności matematyczne, kreatywność, twórczość, zdolności językowe, umiejętność czytania i samokontrolę.

Wysokie stężenie hormonu stresu - kortyzolu negatywnie wpływa na układ odpornościowy.

Dzieci z obniżonymi zdolnościami poznawczymi w wyniku stresu, czują się mniej zdolne, mają większe trudności z nauką, gorzej się zachowują w szkole.

 

REZYLIENCJA i SAMOREGULACJA

Naukowcy uważają, że dzieci mogą korzystać w pełni ze swoich możliwości w szkole i w życiu wtedy, kiedy czują się odprężone i szczęśliwe.

Według badaczy, żeby było to możliwe, dzieci powinny opanować dwie ważne dla nich umiejętności. Są to: SAMOREGULACJA i REZYLIENCJA.

 

SAMOREGLACJA, to umiejętność powrotu do równowagi, po stresującym doświadczeniu.

Dzieci szukają odprężenia najczęściej w miejscach, gdzie go nie znajdą – w grach, serialach, słodyczach, używkach.

Umiejętność samoregulacji sprawia, że dziecko może lepiej zarządzać swoim stresem bez korzystania z uzależniających rozrywek i używek. Dzięki samoregulacji i umiejętności odpuszczania stresu, dzieci mogą w pełni korzystać z zasobów hipokampa i kory przedczołowej.

 

REZYLIENCJA, to umiejętność radzenia sobie z przeciwnościami i stawiania czoła wyzwaniom. 
Rezylientne dziecko potrafi chronić siebie oraz zwiększać swoje zasoby i siły wewnętrzne.

Obydwie te umiejętności są podstawą programu kolonijnego dla dzieci.

W tym roku, podczas kolonii z fabułą w stylu Harrego Pottera, dzieci będą miały okazję odkryć swoje mocne strony, wzmocnić poczucie własnej wartości, dowiedzieć się jak działa ich mózg i jak wykorzystać jego możliwości.

Każde dziecko nauczy się technik odprężania i docierania do zasobów, które będzie mogło wykorzystać w szkole w celu polepszenia swoich osiągnięć.

Samoregulacji i rezyliencji uczą się również dzieci, uczestniczące w naszych kursach rozwijających zdolności matematyczne, umiejętność sprawnego czytania i uczenia się dzieci.

Brakuje Ci informacji?

Zostaw poniżej swój numer, a my oddzwonimy tak szybko jak to możliwe i porozmawiamy z Tobą na ten temat.